Przekłady
Przekład dosłowny:

inni zaś uczniowiea przybilib łódkąc, ciągnące sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brzeguc, około dwustu łokcid.

Przekład literacki:

natomiast pozostali uczniowiea przypłynęlib łódkąc, ciągnące sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brzeguc, około 100 metrówd.

Słowniki:

a <3101> uczeń, adept, wychowanek;
b <2064> przychodzić, chodzić;
c <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
d <4083> łokieć; Miara oznaczająca ok. 0,5 metra;
e <4951> ciągnąć, przeciągać;