Przekłady
Przekład dosłowny:

A był wśród faryzeuszya człowiek o imieniu Nikodemb, dostojnik judejskic.

Przekład literacki:

A był wśród faryzeuszya człowiek o imieniu Nikodemb, dostojnik żydowskic.

Słowniki:

a Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
b Nikodem; gr. "νῖκος" [nikos] i "δῆμος" [demos] - zwycięstwo ludzi. Niektórzy utożsamiają Nikodema z Nakdimonem ben Gurionem, bogatym obywatelem Jerozolimy, który zaopatrywał pielgrzymów w wodę i który przebywał w Jerozolimie w czasie oblężenia Jerozolimy w 70 r. (za Carson 186);
c Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama;