Przekłady

Kto wierzy w Niego, nie podlega osądowi; kto zaś nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego1 Syna Bożego.

Komentarz:

1 Lub Jedynaka;