Przekłady
Przekład dosłowny:

Uczniowieb Janac stało się więc spóra z Judejczykami1d dotyczący oczyszczeniae.

Przekład literacki:

Uczniowieb Janac wszczęli więc spóra z Żydami1d dotyczący oczyszczeniae.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "ιουδαιων" [ioudaiōn] - Judejczykami; w BT i N/A "ιουδαιου" [ioudaiou] - Judejczykiem;

Słowniki:

a spór, dyskusja, debata, rozmowa;
b uczeń, adept, wychowanek;
c Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
d Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
e oczyszczenie, uzdatnienie