Przekłady
Przekład dosłowny:

Uczniowie Janaa wszczęli więc spór z Judejczykami1b dotyczący oczyszczenia.

Przekład literacki:

Uczniowie Janaa wszczęli więc spór z Żydami1b dotyczący oczyszczenia.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ιουδαιων" [ioudaiōn] - Judejczykami; w BT i N/A "ιουδαιου" [ioudaiou] - Judejczykiem;

Słowniki:

a Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
b Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama;