Przekłady

Wiatr1 wieje, dokąd chce — słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto został zrodzony z Ducha.2

Komentarz:

1 lub duch;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Kaznodziei Salomona 11:5: Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni; Księgi Ezechiela 37:9: I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. (Biblia Warszawska);