Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy Pan1b się dowiedziała, że faryzeuszec usłyszeli, że Jezusd więceje czynig uczniamif i zanurzah niż Jani -

Przekład literacki:

A gdy Pan1b się dowiedziała, że faryzeuszec usłyszeli: Jezusd zyskujeg i chrzcih więceje uczniówf niż Jani -

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "κυριος" [kyrios] - Pan - strong 2962; w N/A "ιησους" [iēsous] - Jezus - strong 2424;

Słowniki:

a poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
b pan, władca, rządca;
c Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
d Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e więcej, liczniej;
f uczeń, adept, wychowanek;
g czynić, działać;
h zanurzać, chrzcić, obmywać;
i Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;