Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy przyszli1a Jego uczniowieb i zdziwili się2c, że mówiłe z kobietąd. Żaden jednak nie powiedziałf: Czego szukaszg? - lub: Czemu z nią mówisze?

Przekład literacki:

Wtedy przyszli1a Jego uczniowieb i zdziwili się2c, że rozmawiae z kobietąd. Żaden jednak nie powiedziałf: O co pytaszg? - lub: Czemu z nią rozmawiasze?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηλθον" [ēlthon]; w N/A "ηλθαν" [ēlthan];
2 w TR i BT występuje lekcja "εθαυμασαν" [ethaumasan] - zdziwili się; w N/A "εθαυμαζον" [ethaumazon] - dziwili się;

Słowniki:

a przychodzić, chodzić;
b uczeń, adept, wychowanek;
c zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać się, podziwiać;
d kobieta, żona, pani;
e mówić, przemawiać;
f mówić, polecić;
g szukać, pragnąć;