Przekłady

Potem było żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy.