Przekłady
Przekład dosłowny:

aby wszyscy szanowalia Synab tak, jak szanują Ojcac. Kto nie szanujea Synab, ten nie szanujea Ojcac, który Go posłałd.

Przekład literacki:

aby wszyscy czcilia Synab tak, jak czczą Ojcac. Kto nie czcia Synab, ten nie czcia Ojcac, który Go posłałd.

Słowniki:

a <5091> szanować, poważać, cenić, czcić;
b <5207> syn, potomek;
c <3962> ojciec, przodek;
d <3992> wysłać, przekazać;