Przekłady

Ja sam od siebie nie mogęa nic czynićb; sądzęc tak, jak słyszę, a mój sądd jest sprawiedliwye, gdyż nie szukamf swojej wolig, lecz wolig Tego, który Mnie posłałh, Ojca1i.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "πατρος" [patros] - Ojca;

Słowniki:

a <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
b <4160> czynić, działać;
c <2919> sądzić, rozsądzać potępić;
d <2920> sąd, osądzenie, wyrok;
e <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
f <2212> szukać, pragnąć;
g <2307> wola, życzenie, pragnienie;
h <3992> wysłać, przekazać;
i <3962> ojciec, przodek;