Przekłady
Przekład dosłowny:

I podążał zaa1 Nim wielki tłum, gdyż (ludzie) widzieli2b Jego3 znakic dokonywaned na choryche.

Przekład literacki:

I ciągnął zaa1 Nim wielki tłum, gdyż ludzie widzieli2b Jego3 cudac dokonywaned na choryche.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "και ηκολουθει" [kai ēkolouthei] - i podążał za, i towarzyszył; w N/A "ηκολουθει δε" [ēkolouthei de] - podążał za zaś, towarzyszył zaś;
2 w TR i BT występuje lekcja "εωρων" [eōrōn] - widzieli - strong 3708; w N/A "εθεωρουν" [etheōroun] - oglądali - strong 2334;
3 w N/A nie występuje słowo "αυτου" [autou] - Jego;

Słowniki:

a <190> podążać, towarzyszyć, uczestniczyć;
b <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
c <4592> znak, cud, wskaznaie;
d <4160> czynić, działać;
e <770> chorować, być słabym;