Przekłady

Nikt nie możea przyjśćb do Mnie, jeśli go nie przyciągniee Ojciecc, który Mnie posłałda Ja1 go wzbudzęf 2 dnia ostatecznegog.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "και εγω" [kai egō]; w N/A "καγω" [kagō] i jest pisane łącznie;
2 w TR nie występuje słowo "εν" [en] - w;

Odnośniki:

Słowniki:

a <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
b <2064> przychodzić, chodzić;
c <3962> ojciec, przodek;
d <3992> wysłać, przekazać;
e <1670> ciągnąć, przeciągać, pociągać;
f <450> podnieść, wzbudzić;
g <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;