Przekłady

Napisane jest u prorokówa: "I będą wszyscy pouczenib przez Boga1" - każdy więc2, kto usłyszał3 od Ojcac i przyjął pouczenied, przychodzie do Mnie4.

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w N/A nie występuje słowo "ουν" [oun] - więc;
3 w TR i N/A występuje lekcja "ακουσας" [akousas] - który usłyszał; w BT "ακουων" [akouōn] - który słyszy;
4 w TR i BT występuje lekcja "με" [me] - strong 3165; w N/A "εμε" [eme] - strong 1691;

Odnośniki:

Słowniki:

a <4396> prorok, wieszcz;
b <1318> nauczał, pouczał;
c <3962> ojciec, przodek;
d <3129> uczyć się, dowiadywać się, przyjmować pouczenie;
e <2064> przychodzić, chodzić;