Przekłady
Przekład dosłowny:

Potem Jezusa obchodził1 Galileęb; nie chciał bowiem chodzić po Judeic, gdyż Judejczycyd usiłowali Go zabić.

Przekład literacki:

Potem Jezusa obchodził1 Galileęb; nie chciał bowiem chodzić po Judeic, gdyż Żydzid usiłowali Go zabić.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "περιεπατει ο ιησους μετα ταυτα" [periepatei ho iēsous meta tauta] - chodził Jezus po tych; w N/A "μετα ταυτα περιεπατει ο ιησους" [meta tauta periepatei ho iēsous] - po tych chodził Jezus;

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Galilea; Hebr. "גָּלִיל" [Galil] - przesunąćodsunąć; Północy region Izraela leżący pomiędzy Morzem Śródziemnym i Jordanem;
c Judea; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Górzysty teren położony w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
d Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama;