Przekłady

Jezusa natomiast udał się na Górę Oliwną1, 2

Komentarz:

1 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);
2 w BT w wariancie występuje lekcja "και ο ιησους επορευθη εις το ορος των ελαιων" [kai ho iēsous eporeythē eis to oros tōn elaiōn] - I Jezus poszedł na Górę Oliwną;

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;