Przekłady

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną,