Przekłady
Przekład dosłowny:

Wy z ojca1a oszczercyb jesteście - i chcecied czyniće żądzec waszego ojcaa. On od początkuf był mordercąf i nie2 pozostawałi w prawdzieh, gdyż prawdah w nim nie jest. Gdy mówij kłamstwok, z własnychl (myśli) mówij, bo jest kłamcąl i ojcema kłamstwam.

Przekład literacki:

Wy za ojca1a macie diabłab - i chcecied spełniaće żądzec waszego ojcaa. On od początkuf był mordercąf i nie2 wytrwałi w prawdzieh, gdyż prawdyh w nim nie ma. Gdy mówij kłamstwok, mówij od siebiel, bo jest kłamcąl i ojcema kłamstwam.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w TR i BT występuje lekcja "ουχ" [ouch]; w N/A "ουκ" [ouk];

Odnośniki:

Słowniki:

a <3962> ojciec, przodek;
b <1228> oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;
c <1939> chęć, pragnienie, pożądanie, żądza;
d <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
e <4160> czynić, działać;
f <443> morderca, zabijający z premedytacją;
g <746> początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
h <225> prawda, rzeczywistość;
i <2476> stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
j <2980> mówić, przemawiać;
k <5579> kłamstwo, fałsz;
l <2398> własny, osobisty, posiadany;
m <5583> kłamca, oszust;