Przekłady
Przekład dosłowny:

Wy z ojca1a oszczercyb jesteście - i chcecied czyniće żądzec waszego ojcaa. On od początkuf był mordercąf i nie2 pozostawałi w prawdzieh, gdyż prawdah w nim nie jest. Gdy mówij kłamstwok, z własnychl (myśli) mówij, bo jest kłamcąl i ojcema kłamstwam.

Przekład literacki:

Wy za ojca1a macie diabłab - i chcecied spełniaće żądzec waszego ojcaa. On od początkuf był mordercąf i nie2 wytrwałi w prawdzieh, gdyż prawdyh w nim nie ma. Gdy mówij kłamstwok, mówij od siebiel, bo jest kłamcąl i ojcema kłamstwam.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w TR i BT występuje lekcja "ουχ" [ouch]; w N/A "ουκ" [ouk];

Odnośniki:

Słowniki:

a ojciec, przodek;
b oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;
c chęć, pragnienie, pożądanie, żądza;
d chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
e czynić, działać;
f morderca, zabijający z premedytacją;
g początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
h prawda, rzeczywistość;
i stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
j mówić, przemawiać;
k kłamstwo, fałsz;
l własny, osobisty, posiadany;
m kłamca, oszust;