Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy tak nalegalia, pytającb Go - podniósł sięc i powiedziałd im1: Kto z was jest bez grzechue, niech pierwszyf rzucig w nią kamieniem2.3

Przekład literacki:

A gdy tak nalegalia, pytającb Go - podniósł sięc i rzekłd im1: Kto z was jest bez grzechue, niech pierwszyf rzucig w nią kamieniem2.3

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ανακυψας ειπεν προς αυτους" [anakypsas eipen pros autous] - podniósłszy się, powiedział do nich; w N/A "ανεκυψεν και ειπεν αυτοις" [anekypsen kai eipen autois] - podniósł się i powiedział mu;
2 w TR występuje lekcja "πρωτος τον λιθον επ αυτη βαλετω" [prōtos ton lithon ep autē baletō] - pierwszy kamień na nią niech rzuci; w BT "πρωτον επ αυτην τον λιθον βαλετω" [prōton ep autēn ton lithon baletō] - najpierw na nią kamień niech rzuci; w N/A "πρωτος επ αυτην βαλετω λιθον" [prōtos ep autēn baletō lithon] - pierwszy na nią niech rzuci kamień;
3 w BT w wariancie występuje lekcja "ως δε επεμενον επερωτωντες αυτον αναβλεψας ειπεν αυτοις ο αναμαρτητος υμων πρωτος λιθον βαλετω επ αυτην" [hōs de epemenon eperōtōntes auton anablepsas eipen autois ho anamartētos hymōn prōtos lithon baletō ep autēn] - Gdy zaś nalegali pytając Go, spojrzawszy do góry powiedział im: Bezgrzeszny was pierwszy kamień niech rzuci na nią.;

Odnośniki:

Słowniki:

a <1961> trwać, utrzymywać się, kontynuować;
b <2065> prosić, pytać, błagać, upraszać;
c <352> podnosić się, spoglądać w górę;
d <2036> mówić, polecić;
e <361> bez winy, bez zarzutu;
f <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
g <906> rzucać, zrzucać;