Przekłady

Przechodząc zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia.