Przekłady

Przechodząc zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 20:5: Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; Księgi Joba 21:19: Mówisz, że Bóg przechowuje odpłatę za niegodziwość dla jego dzieci? Niechby jemu samemu odpłacił, aby to odczuł!; Księgi Ezechiela 18:20: Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. (Biblia Warszawska);