Przekłady
Przekład dosłowny:

Powiedzielia zaś1 mu ponownie2: Co ci uczyniłb? Jak otworzył ci oczy?

Przekład literacki:

Zapytalia go zaś1 ponownie2: Co ci uczyniłb? Jak otworzył ci oczy?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "δε" [de] - zaś - strong 1161; w N/A "ουν" [oun] - więc - strong 3767;
2 w N/A nie występuje słowo "παλιν" [palin] - znowu;

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <4160> czynić, działać;