Przekłady
Przekład dosłowny:

I powiedziała Jezusb: Przyszedłeme na ten światd na sądc, aby niewidomig znów mogli widziećf, a ci, którzy widząf, stali się ślepig.

Przekład literacki:

Jezusb odezwał sięa w te słowa: Przyszedłeme na ten światd na sądc, aby niewidomig przejrzelif, a ci, którzy widząf, stali się ślepig.

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <2917> wyrok, sąd, proces;
d <2889> świat, wszechświat, coś ozdobnego, coś światowego, ziemska sprawa, mieszkaniec świata;
e <2064> przychodzić, chodzić;
f <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
g <5185> niewidomy, ślepy;