Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy powrócilia do Jerozolimyb z Góryc zwanejd Oliwną1, która jest w pobliżue Jerozolimyb, mającag (odległość) drogih szabatowejf.

Przekład literacki:

Wtedy powrócilia do Jerozolimyb z Góryc zwanejd Oliwną1, która leży w pobliżue Jerozolimyb, w odległościg drogih szabatowejf.

Komentarz:

1 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);

Odnośniki:

Słowniki:

a <5290> zawrócić, powrócić;
b <2419> Jeruzalem, Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
c <3735> góra, wzniesienie;
d <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
e <1451> blisko, niedaleko, w pobliżu;
f <4521> Szabat, tydzień; Hebr. "שַׁבָּת" [Szabat] - odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi; Był to dzień odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy;
g <2192> mieć, posiadać;
h <3598> droga, podróż, ścieżka;