Przekłady
Przekład dosłowny:

gdyż został zaliczonya z1 nami i dostał w udzialeb dziedzictwoc w tym posługiwaniud.

Przekład literacki:

gdyż został zaliczonya z1 nami i otrzymałb udziałc w tym posługiwaniud.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "συν" [syn] - z - strong 4862; w N/A "εν" [en] - pośród - strong 1722;

Słowniki:

a <2674> wyliczać, zaliczać, zaliczać w poczet;
b <2975> dostawać w udziale, dostawać w drodze losowania, mieć udział, uzyskiwać w drodze losowania;
c <2819> los, część, dziedzictwo, przydział, przydzielenie;
d <1248> służba, posługa, opieka;