Przekłady

On to wprawdzie za zapłatę1c niesprawiedliwościd nabyła poleb, a gdy padł na twarze, pękłf przez środek i wypłynęłyg wszystkie jego wnętrznościh.

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2932> utrzymywać, nabywać, posiadać, dostawać,
b <5564> miejsce, ziemia, pole, nieruchomość;
c <3408> zapłata, wynagrodzenie, nagroda;
d <93> niesprawiedliwość, nieprawość, bezprawie;
e <4248> padać na twarz, pochylać się naprzód, pochylać się  do przodu;
f <2997> pękać, rozrywać z głośnym hałasem;
g <1632> wylać, rozsypać;
h <4698> głębokie uczucia, wnętrzności, współczucie, litość;