Przekłady

I stało się to wiadomea wszystkim mieszkańcomb Jerozolimyc, tak że nazwanod to polee w ich własnymf dialekcieg Akeldama1h, to jest Polee Krwi.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ακελδαμα" [akeldama] - Akeldama; w N/A "ακελδαμαχ" [akeldamach] - Akeldamach;

Słowniki:

a <1110> znany, znajomy;
b <2730> mieszkać, osiedlać się;
c <2419> Jeruzalem, Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
d <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
e <5564> miejsce, ziemia, pole, nieruchomość;
f <2398> własny, osobisty, posiadany;
g <1258> mowa, język;
h <184> Akeldama, Hakeldama; Aram. pole krwi;  Znajduje się na stoku wzgórza, który stromo schodzi w kierunku Doliny Gehenny, na południe od Starego Miasta;