Przekłady
Przekład dosłowny:

począwszya od zanurzeniab Janac, aż do dnia, w którym został1d od nas wzięty w górę1d, aby jeden z tych stał się wraz z nami2 świadkiem Jego powstaniae.

Przekład literacki:

począwszya od chrztub Janac, aż do dnia, w którym został1d od nas wzięty w górę1d, aby jeden z tych stał się wraz z nami2 świadkiem Jego zmartwychwstaniae.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ανεληφθη" [anelēfthē]; w N/A "ανελημφθη" [anelēmfthē];
2 w TR i BT występuje lekcja "γενεσθαι συν ημιν" [genesthai syn hēmin] - stać się z nami; w N/A "συν ημιν γενεσθαι" [syn hēmin genesthai] - z nami stać się;

Słowniki:

a <756> rozpoczynać, dawać początek;
b <908> zanurzenie, chrzest, obmycie;
c <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
d <353> podnieść, wziąć do góry, unieść;
e <386> powstanie, wzbudzenie, wznieść się ponownie, zmartwychwstawać;