Przekłady
Przekład dosłowny:

aby wziąła los1b w tej posłudzec i posłannictwied, od2 którego odszedł w boke Judaszf, aby pójśćg na swe własnei miejsceh.

Przekład literacki:

aby wziąła los1b w tej posłudzec i apostolstwied, od2 którego odwrócił sięe Judaszf, aby pójśćg na swe własnei miejsceh.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "κληρον" [klēron] - dziedzictwo, los - strong 2819; w N/A "τοπον" [topon] - miejsce - strong 5117;
2 w TR i BT występuje lekcja "εξ" [eks] - strong 1537; w N/A "αφ" [af] - strong 575;

Słowniki:

a <2983> przyjmować, odebierać, brać;
b <2819> los, część, dziedzictwo, przydział, przydzielenie;
c <1248> służba, posługa, opieka;
d <651> posłannictwo, wysłannictwo, delegatura, apostolstwo;
e <3845> przekraczać, pomijać, opuszczać, naruszać, łamać;
f <2455> Juda/Judasz; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić
g <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
h <5117> miejsce, region;
i <2398> własny, osobisty, posiadany;