Przekłady
Przekład dosłowny:

że Jana wprawdzie zanurzyłb w wodzie, wy jednak po niewielu tych dniach będziecie zanurzenib w Duchuc1 Świętymd.

Przekład literacki:

że Jana wprawdzie chrzciłb w wodzie, wy jednak po niewielu tych dniach będziecie ochrzczenib w Duchuc1 Świętymd.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "βαπτισθησεσθε εν πνευματι" [baptisthēsesthe en pneumati] - zostaniecie zanurzeni w Duchu; w N/A "εν πνευματι βαπτισθησεσθε" [en pneumati baptisthēsesthe] - w Duchu zostaniecie zanurzeni;

Słowniki:

a <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
b <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;
c <4151> duchwiatr;
d <40> święty, poświęcony, oddzielony;