Przekłady
Przekład dosłowny:

lecz otrzymacie1a mocb Duchae Świętegod, kiedy na was przyjdzie4c, i będziecie Mi2 świadkami tak w Jerozolimief, jak i w3 całej Judeig, w Samariih — i aż do krańcai ziemij.

Przekład literacki:

lecz otrzymacie1a mocb Duchae Świętegod, kiedy na was zstąpi4c, i będziecie Mi2 świadkami tak w Jerozolimief, jak i w3 całej Judeig, w Samariih — i aż do krańcai ziemij.

Komentarz:

1 lub przyszedł;

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ληψεσθε" [lēpsesthe]; w N/A "λημψεσθε" [lēmpsesthe];
2 w TR i BT występuje lekcja "μοι" [moi] - Mi - strong 3427; w N/A "μου" [mou] - moi - strong 3450;
3 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "εν" [en] - w;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2983> przyjmować, odebierać, brać;
b <1411> dzieło mocycud;
c <1904> zbliżać się, przychodzić, podchodzić;
d <40> święty, poświęcony, oddzielony;
e <4151> duchwiatr;
f <2419> Jeruzalem, Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
g <2449> Judea; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Górzysty teren położony w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
h <4540> Samaria; Hebr. "שֹׁמְרוֹן" [Szomron] - zachować;
i <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
j <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;