Przekłady

A pewien człowiek był w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej italską,