Przekłady
Przekład dosłowny:

i mówia do mnie: Korneliuszub, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje jałmużnyc zostały wspomnianed przede Bogiem.

Przekład literacki:

i zwrócił sięa do mnie: Korneliuszub, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje datkic zostały wspomnianed przede Bogiem.

Odnośniki:

Słowniki:

a <5346> mówić, deklarować, rzec;
b <2883> Korneliusz; imię pochodzenia łacińskiego; wywodzi się od rzymskiego roku Cornelii;
c <1654> jałmużna, dobroczynność, dar miłosierdzia;
d <3415> przypominać, wspominać;
e <1799> w obecności, przed obliczem, wobec;