Przekłady

Natychmiast więc posłałema po ciebie, a ty pięknieb postąpiłeśc, że przyszedłeśd. Teraz więc my wszyscy jesteśmy obecnif przeze przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co zostało ci poleconeg przez Boga1.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "θεου" [theou] - Boga - strong 2316; w N/A "κυριου" [kyriou] - Pana - strong 2962;

Słowniki:

a <3992> wysłać, przekazać;
b <2573> dobrze, pięknie, prawidłowo, słusznie;
c <4160> czynić, działać;
d <3854> przybywać, pojawiać się;
e <1799> w obecności, przed obliczem, wobec;
f <3918> być obecnym, być przy czymś, być blisko, przybywać, przychodzić, być pod ręką, być w pogotowiu;
g <4367> polecać, nakazywać, wyznaczać;