Przekłady

Usłyszeli zaś apostołowie oraz bracia (rozrzuceni) po Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boga.