Przekłady

Był to bowiem człowieka dobryb, pełenc Duchad Świętegoe i wiaryf. I znacznyh tłum został pozyskanyg dla Panai.

Słowniki:

a <435> mężczyzna, mąż, człowiek;
b <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
c <4134> pełny, całkowity, zupełny;
d <4151> duchwiatr;
e <40> święty, poświęcony, oddzielony;
f <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;
g <4369> przedkładać, dokładać, dodawać, przyłączać;
h <2425> godny, wystarczające, wart, odpowiedni, dopasowany, dość liczny; może także oznaczać zabezpieczenie, kaucję;
i <2962> pan, władca, rządca;