Przekłady
Przekład dosłowny:

W tym mniej więcej czasie król Heroda zarzucił swoje ręce, aby zaszkodzić niektórym ze zgromadzeniab.

Przekład literacki:

W tym mniej więcej czasie król Heroda zarzucił swoje ręce, aby zaszkodzić niektórym z kościołab.

Słowniki:

a Herod - Syn bohatera;
b zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;