Przekłady
Przekład dosłowny:

W tej zaś porzea króld Herodc zarzuciłb (swoje) ręce, aby wyrządzić złoe niektórym ze zgromadzeniaf.

Przekład literacki:

W tym mniej więcej czasiea króld Herodc zarzuciłb swoje ręce, aby zaszkodziće niektórym z kościołaf.

Słowniki:

a <2540> pora, czas, stosowny czas;
b <1911> rzucać, kłaść, nakładać;
c <2264> Herod - Syn bohatera;
d <935> król, władca;
e <2559> mieć zamiar wyrządzać coś złego, mieć zamiar kogoś krzywdzić;
f <1577> zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;