Przekłady

On zaś dał im znak ręką, aby się uciszyli, i opowiedział im1, jak go Pan wyprowadził z więzienia. Po czym powiedział: Powiadomcie o tym zaś2 Jakubaa i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce.

Komentarz:

1 w N/A 28 wariancie występuje słowo "αυτοις" [autois] - im;
2 w TR i BT występuje lekcja "τε" [te] - także, zarówno - strong 5037; w N/A "δε" [de] - zaś - strong 1161;

Słowniki:

a Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;