Przekłady

W Antiochii, w kościele, który tam był, prorokami i nauczycielami pewni byli: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, wychowywany razem z tetrarchą Herodem, i Saul.