Przekłady

Uważajcie zatem, aby nie przyszło to, co zostało powiedziane na was1 u proroków:2

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "εφ υμας" [ef hymas] - na was;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Habakuka 1:5: Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą! Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. (Biblia Warszawska);