Przekłady
Przekład dosłowny:

W Ikoniuma zaś stało się tak samo. Weszli do (miejsca) zgromadzeniab Judejczykówc i przemówili w taki sposób, że uwierzył liczny tłum zarówno Judejczykówc jak i Grekówd.

Przekład literacki:

W Ikoniuma zaś stało się tak samo. Weszli do synagogib Żydówc i przemówili w taki sposób, że uwierzył liczny tłum zarówno Żydówc jak i Grekówd.

Słowniki:

a Ikonium; Konya; miasto w południowej Turcji, na Wyżynie Anatolijskiej, u północnego podnóża Taurusu, stolica prowincji Konya.
b zgromadzeniesynagoga;
c Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
d Helleniści, Grecy; odłam Żydów wywodzący się z diaspory, których językiem codziennym była greka lub naród pochodzenia indoeuropejskiego zamieszkujący Grecję;