Przekłady
Przekład dosłowny:

chociaż rzeczywiście1 nie zostawiłb bez świadectwaa o sobie2, wyświadczając dobro3c, dającf nam4 z niebad deszcze i poryg urodzajneh, nasycająci pokarmemj i radościąk nasze5 sercal.

Przekład literacki:

chociaż rzeczywiście1 nie pozostawałb bez świadectwaa o sobie2, wyświadczając dobro3c, dającf nam4 z niebad deszcze i czasyg urodzajneh, napełniająci pokarmemj i radościąk nasze5 sercal.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "και τοι γε" [kai toi ge] - a jednakże rzeczywiście; w BT "καιτοιγε" [kaitoige] - a jednakże rzeczywiście; w N/A "καιτοι" [kaitoi] - pomimo,
a jednakże;
2 w TR i BT występuje lekcja "εαυτον" [heauton] - sobie - strong 1438; w N/A "αυτον" [auton] - jego - strong 846;
3 w TR i BT występuje lekcja "αγαθοποιων" [agathopoiōn] - dobro czyniąc - strong 15; w N/A "αγαθουργων" [agathourgōn] - dobro czyniąc, dobrze postępując - strong 14;
4 w TR występuje lekcja "ημιν" [hēmin] - nam - strong 2254; w BT i N/A "υμιν" [hymin] - wam - strong 5213;
5 w TR i BT występuje lekcja "ημων" [hēmōn] - nasze - strong 2257; w N/A "υμων" [hymōn] - wasze - strong 5216;

Odnośniki:

Słowniki:

a <267> bez świadectwa, niepoświadczony;
b <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
c <15> czynić dobro, postepować słusznie;
d <3771> z nieba, z niebios;
e <5205> deszcz, ulewa;
f <1325> dawać, zaproponować;
g <2540> pora, czas, stosowny czas;
h <2593> owocny, owoconośny;
i <1705> wypełnić, zaspokajać;
j <5160> pożywienie, pokarm, jedzenie, żywność;
k <2167> radość, wesele, zadowolenie;
l <2588> serce, życie wewnętrzne;