Przekłady

uświadomiwszy to sobie, uszli do miast Likaoniia - Listryb, Derbec, oraz okolicy

Słowniki:

a Likaonia - wilk, szakal; Lycaonia – starożytna kraina leżąca we wnętrzu Azji Mniejszej, na północ od gór Taurus. Jej najważniejszym miastem było Ikonium (Ikonia, Konya);
b Listra; Starożytne miasto w Azji Mniejszej; Położona była na południowy zachód od Ikonium, w krainie Likaonia;
c Derbe; Starożytne miasto w Azji Mniejszej, w Likaonii, sąsiadujące z Listrą;