Przekłady

A pewni (ludzie), którzy przybyli z Judeia, zaczęli nauczać braci: Jeśli nie zostalibyście obrzezani1 zgodnie ze zwyczajem Mojżesza2b, nie zdołacie dostąpić zbawieniac.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "περιτεμνησθε" [peritemnēsthe] - bylibyście obrzezanymi; w N/A "περιτμηθητε" [peritmēthēte] - będziecie obrzezani;
2 w TR i BT nie występuje rodzajnik "τω" [tō];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:10: A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna; III Księgi Mojżeszowej 12:3: Ósmego dnia obrzezany zostanie jego napletek. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Judea; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Górzysty teren położony w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
b Mojżesz; Hebr. "מֹשֶׁה" (Moses) - wyciągnąć; Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do ziemi kanaanejskiej; Prawodawca; Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e.;
c zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;