Przekłady

A pewni (ludzie), którzy przybyli z Judei, zaczęli nauczać braci: Jeśli nie zostalibyście obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie zdołacie dostąpić zbawienia.