Przekłady

Wstrzymywać sięa od tego, co ofiarowane bóstwomc, od krwi, od tego, co uduszone1c, i od nierządud — od tego się wstrzymujące dobrzef uczynicieg. Bywajcie zdrowih.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "πνικτου" [pniktou] - (od) uduszonego; w N/A "πνικτων" [pniktōn] - (od) uduszonych;

Odnośniki:

Słowniki:

a <567> wstrzymywać się, trzymywać się z dala, powstrzymywać się, zrzekać się;
b <1494> ofiarowane bóstwom, ofiarowane wizerunkom;
c <4156> uduszony, zadławiony;
d <4202> rozpusta, nierząd, wszeteczeństwo;
e <1301> strzec, zachowywać;
f <2095> dobrze, dobrze zrobione;
g <4238> czynić, dokonywać;
h <4517> być silny, być krzepki, być zdrowy;