Przekłady
Przekład dosłowny:

Dotarł (też)1 do Derbea i (do)2 Listryb. A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteuszc, syn pewnej3 kobiety judejskiejd, wierzącej, ojca zaś Grekae,

Przekład literacki:

Dotarł (też)1 do Derbea i (do)2 Listryb. A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteuszc, syn pewnej3 kobiety żydowskiejd, wierzącej, ojca zaś Grekae,

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "και" [kai] - i; To słowo nie występuje w TR i BT;
2 w TR i BT nie występuje słowo "εις" [eis] - do;
3 w N/A nie występuje słowo "τινος" [tinos] - pewnej, jakiejś;

Słowniki:

a Derbe; Starożytne miasto w Azji Mniejszej, w Likaonii, sąsiadujące z Listrą;
b Listra; Starożytne miasto w Azji Mniejszej; Położona była na południowy zachód od Ikonium, w krainie Likaonia;
c Tymoteusz - czczący Boga;
d Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
e Helleniści, Grecy; odłam Żydów wywodzący się z diaspory, których językiem codziennym była greka lub naród pochodzenia indoeuropejskiego zamieszkujący Grecję;