Przekłady

Dotarł (też) do Derbe i (do) Listry. A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn pewnej kobiety żydowskiej, wierzącej, ojca zaś Greka,