Przekłady
Przekład dosłowny:

Judejczycyc zaś, którzy są nieposłusznib powodowani zazdrościąa, dobrali sobied1 niektórych2 niegodziwychg mężczyzn2f spośród (próżnujących) na rynkue, wywołali zbiegowiskoh, robili zgiełki w mieście, stanąwszy obokj także3 domu Jazonak i szukalik (sposobu), aby przyprowadzić4m ich przed ludn.

Przekład literacki:

Żydzic zaś, którzy byli nieposłusznib powodowani zazdrościąa, dobrali sobied1 niektórych2 niegodziwychg mężczyzn2f spośród próżnujących na rynkue, wywołali zbiegowiskoh, wzburzylii miasto, naszlij także3 dom Jazonak i próbowalil przyprowadzić4m ich przed ludn.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "ζηλωσαντες δε οι απειθουντες ιουδαιοι και προσλαβομενοι" [zēlōsantes de hoi apeithountes ioudaioi kai proslabomenoi] - pozazdrościwszy zaś, którzy nie okazują posłuszeństwa Judejczycy i dobrawszy i nie występuje rodzajnik "οι" [hoi]; w BT "προσλαβομενοι δε οι ιουδαιοι οι απειθουντες" [proslabomenoi de hoi ioudaioi hoi apeithountes] - dobrawszy zaś Judejczycy, którzy nie okazują posłuszeństwa i nie występują słowa "ζηλωσαντες" [zēlōsantes] i "και" [kai]; w N/A "ζηλωσαντες δε οι ιουδαιοι και προσλαβομενοι" [zēlōsantes de oi ioudaioi kai proslabomenoi] - pozazdrościwszy zaś Judejczycy i dobrawszy i nie występują rodzajnik "οι" [hoi] i słowo "απειθουντες" [apeithountes];
2 w TR i BT występuje lekcja "τινας ανδρας" [tinas andras] - jakichś mężów, pewnych mężów; w N/A "ανδρας τινας" [andras tinas] - mężów jakichś, mężów pewnych;
3 w TR i BT występuje lekcja "επισταντες τε" [epistantes te] - stanąwszy obok zarówno, stanąwszy obok także; w N/A "και επισταντες" [kai epistantes] - i stanąwszy obok;
4 w TR i BT występuje lekcja "αγαγειν" [agagein] - przyprowadzić - strong 71; w N/A "προαγαγειν" [proagagein] - wyprowadzić - strong 4254;

Słowniki:

a <2206> zazdrościć, współzawodniczyć, starać się usilnie;
b <544> być nieposłusznym, być nieuległym, butować się, okazywać nielojalność;
c <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
d <4355> przygarnąć, przyjąć, wziąć na bok, odprowadzić na bok;
e <60> rynkowy; targowy; także w rozumieniu ludzi przesiadujących lub próżnujących na rynku;
f <435> mężczyzna, mąż, człowiek;
g <4190> złe, niegodziwe;
h <3792> czynić tłum, gromadzić tłum;
i <2350> robić zgiełk, czynić zamęt, czynić zamieszanie;
j <2186> nadciągać, stać obok, przystawać;
k <2394> Jazon - leczyć;
l <2212> szukać, pragnąć;
m <71> prowadzić, przywodzić, iść na czele, dowodzić;
n <1218> lud, tłum;