Przekłady

Potem zaś1 Paweł2a opuścił Atenyb i przyszedł do Koryntuc.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
2 w N/A nie występuje słowo "ο παυλος" [ho paulos] - Paweł;

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b Ateny;  stolica i największe miasto Grecji; 
c Korynt; Miasto portowe w Achai, środkowej Grecji, położone na półwyspie Peloponez, na Przesmyku Korynckim;