Przekłady

Potem zaś Paweł opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu.