Przekłady

A Paweła przebywał tam jeszcze przez wiele dni, po czym pożegnał się z braćmi i odpłynął do Syriib, a wraz z nim Pryscyllac i Akwilad po ostrzyżeniu w Kenchreache głowy1 — miał bowiem ślub.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "την κεφαλην εν κεγχρεαις" [tēn kefalēn en kegchreais] - głowę w Kenchreach; w N/A "εν κεγχρεαις την κεφαλην" [en kegchreais tēn kefalēn] - w Kenchreach głowę;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 6:18: Potem nazyrejczyk ogoli u wejścia do Namiotu Zgromadzenia swoją poświęconą głowę, weźmie włosy ze swojej poświęconej głowy i położy na ogień, który płonie pod ofiarą pojednania. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b Syria; Hebr. "צֹר" [Tsor]; Starożytny Aram;
c Pryscylla; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od "priscus" [priskus] - stary, dawniej używany; surowy, poważny;
d Akwila; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa Aquila [Akuila] - orzeł;
e Kenchry; Kenchry leżały przy wąskim przesmyku nad Zatoką Sarońską, ok. 11 km na wschód od Koryntu, z którym łączył je łańcuch fortyfikacji. Były portem Koryntu obsługującym statki płynące na wschód, a Lechajon, portem leżącym po przeciwnej stronie przesmyku; Kenchry łączyły Korynt z Italią i terenami położonymi na zachód od Grecji;