Przekłady
Przekład dosłowny:

I znalazł pewnego Judejczykaa imieniem Akwilab, rodem z Pontuc, który świeżo przybył z Italiid, oraz Pryscyllęe, jego żonę, dlatego że Klaudiuszf zarządził1, aby wszyscy Judejczycya opuścili 2 Rzymg 3, i zbliżył się do nich;

Przekład literacki:

I znalazł pewnego Żydaa imieniem Akwilab, rodem z Pontuc, który świeżo przybył z Italiid, oraz Pryscyllęe, jego żonę, dlatego że Klaudiuszf zarządził1, aby wszyscy Żydzia opuścili 2 Rzymg, i zbliżył się do nich;

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "διατεταχεναι" [diatetachenai] - zarządzić, rozporządzić - strong 1299; w BT "τεταχεναι" [tetachenai] - wskazać, wyznaczyć - strong 5021;
2 w TR i BT występuje lekcja "εκ" [ek] - strong 1537; w N/A "απο" [apo] - strong 575;
3 Dekret wydany w 49-50 r. n. e. Rzymski historyk Swetoniusz napisał: ""Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit" (Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrestosa) (możliwe, że Swetoniusz przeinaczył słowo "Chrystus", "Pomazaniec", na "Chrestos"); Dekret został uchylony przez następcę Klaudiusza - Nerona około 54 r. n. e.;