Przekłady
Przekład dosłowny:

ale pożegnała ich1 2 powiedziałb: Muszęc koniecznie obchodzićf przychodzącee świętod w Jerozolimieg3. Za woląi Bożą jeszcze zaś4 do was wrócęh. I5 został wyprawionyj z Efezuk.

Przekład literacki:

ale pożegnała ich1 2 powiedziałb: Muszęc koniecznie obchodzićf nadchodzącee świętod w Jerozolimieg3. Za woląi Bożą jeszcze zaś4 do was wrócęh. I5 odpłynąłj z Efezuk.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "απεταξατο αυτοις" [apetaksato autois] - rozstał się (z) nimi, pożegnał się (z) nimi; w N/A "αποταξαμενος" [apotaksamenos] - rozstawszy się, pożegnawszy;
2 w TR i BT nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w N/A nie występuje lekcja "δει με παντως την εορτην την ερχομενην ποιησαι εις ιεροσολυμα" [dei me pantōs tēn eortēn tēn erchomenēn poiēsai eis ierosolyma] - trzeba mi całkowicie święto przychodzące uczynić w Jerozolimie;
4 w N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
5 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a <657> rozstać się, odłączyć, odejść, wyrzec się, pożegnać;
b <2036> mówić, polecić;
c <1163> trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
d <1859> święto, uroczystość;
e <2064> przychodzić, chodzić;
f <4160> czynić, działać;
g <2414> Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
h <344> zawracać, wracać;
i <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
j <321> wyprowadzać, prowadzić, kierować, pypływać na morze;
k <2181> Efez; jedno z miast jońskich w Azji Mniejszej. Miasto to leżało przy ujściu rzeki Kaystros do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji;