Przekłady

ale pożegnał ich1 (i)2 powiedział: Muszę koniecznie obchodzić nadchodzące święto w Jerozolimiea3. Za wolą Bożą jeszcze zaś4 do was wrócę. I5 odpłynął z Efezub.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "απεταξατο αυτοις" [apetaksato autois] - rozstał się (z) nimi, pożegnał się (z) nimi; w N/A "αποταξαμενος" [apotaksamenos] - rozstawszy się, pożegnawszy;
2 w TR i BT nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w N/A nie występuje lekcja "δει με παντως την εορτην την ερχομενην ποιησαι εις ιεροσολυμα" [dei me pantōs tēn eortēn tēn erchomenēn poiēsai eis ierosolyma] - trzeba mi całkowicie święto przychodzące uczynić w Jerozolimie;
4 w N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
5 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
b Efez; jedno z miast jońskich w Azji Mniejszej. Miasto to leżało przy ujściu rzeki Kaystros do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji;