Przekłady
Przekład dosłowny:

Zaczął on z ufną odwagą przemawiać w (miejscu) zgromadzeniaa. A gdy Akwilab i Pryscyllac2 go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą2.

Przekład literacki:

Zaczął on z ufną odwagą przemawiać w synagodzea. A gdy Akwilab i Pryscyllac2 go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą2.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ακυλας και πρισκιλλα" [akylas kai priskilla] - Akwila i Pryscylla; w N/A "πρισκιλλα και ακυλας" [priskilla kai akylas] - Pryscylla i Akwila;
2 w TR i BT występuje lekcja "του θεου οδον" [tou theou odon] - Boga drogę; w N/A 28 w wariancie "οδον [του θεου]" [odon [tou theou]] - drogę Boga; w innych wariantach N/A "οδον" [odon] - drogę;

Słowniki:

a zgromadzeniesynagoga;
b Akwila; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa Aquila [Akuila] - orzeł;
c Pryscylla; Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od "priscus" [priskus] - stary, dawniej używany; surowy, poważny;