Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy zaś zamierzaa przejśćb do Achaic, braciae zachęcilid (go) i napisali do uczniówf, aby go przyjęlig; a on gdy sięh tam zjawiłh, wielce się nadałi tym, którzy dzięki łascek uwierzylij,

Przekład literacki:

Gdy zaś zapragnąła przejśćb do Achaic, braciae zachęcilid go i napisali do uczniówf, aby go przyjęlig; a on gdy sięh tam zjawiłh, bardzo pomagałi tym, którzy dzięki łascek uwierzylij,

Słowniki:

a <1014> chcieć, zamierzać;
b <1330> przechodzić, przeprawiać się, docierać, dochodzić, przechodzić, przejmować;
c <882> Achaja; grecka kraiana historyczna; w północnej części Peloponezu;
d <4389> skłaniać, nakłaniać, zachęcać;
e <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
f <3101> uczeń, adept, wychowanek;
g <588> przychodzić z radością, witać;
h <3854> przybywać, pojawiać się;
i <4820> gromadzić, łączyć zderzać się;
j <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
k <5485> niezasłużona korzyść, dar;